Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Olle Nord om Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 (SBG 1)

SGB 1 bildades för att anställda vid regementena i Stockholmsområdet, SJ och FOA skulle kunna få köpa bostäder till rimliga priser. Inom försvaret tilldelades bostäderna av Försvarsstabens Bostadsförmedling. Fastigheterna uppfördes av Bygg-Oleba under 1955-1956. I slutet av oktober 1956 flyttade jag in i en 2- rummare på Ritorpsvägen 1.

SBG-1 bildades 1957 och jag blev suppleant för Olle Wallerius i styrelsen. Ordförande var överste C G Crawford, som tidigare varit regementschef för Signalregementet på Frösunda. Han var en av initiativtagarna till projektet. Då Bygg-Oleba lämnade över fastigheterna till SGB 1 åtog jag mig arbetet med medlemskontakterna och ingenjör Baatz från ABACUS skötte bokföringen.

Under mars 1959 flyttade Margaretha och jag till en tre-rummare på Regementsgatan 54. Den 25 april 1960 blev jag formellt anställd som fastighetsförvaltare och Margaretha tog hand om bokföringen. Jag blev dessutom sekreterare i styrelsen och ingick i det verkställande utskottet (VU) tillsammans med överste Crawford. Han var en barsk militär av den gamla stammen, men vi kom bra överens. Ett av rummen i lägenheten fungerade som kontor.

Hösten 1958 började Bygg-Oleba uppföra den sista fastigheten, som blev en separat förening kallad SBG 2. Det blev mycket pappersarbete med att bilda en ny förening.

Överste Crawford slutade som ordförande 1962 och förvaltare Lennart Svensson blev ordförande för SBG 1 och Torsten Linell (FOA 3) tog över SGB 2. Mars 1960 anställdes Rolf Carlsson som fastighetsskötare och han tog hand om medlemmar och fastigheter på ett utmärkt sätt. Han var en mästare på att lösa konflikter bl a i tvättstugorna.

Bygg-Oleba hade byggt bra fastigheter, men då 10-årsgarantin gick ut 1968 hittade vi en hel del fel med för tunn betongsula i vissa golv och bakfall i några garage, så det blev en del reparationsarbeten för byggföretaget.

Under 60-talet var förbjudet att sälja lägenheten till ett pris som översteg det nominella värdet och vid försäljningen synades lägenheten. Solna stad hade 10 lägenheter i SGB 1 och i några fall blev det problem med deras hyresgäster. En gång om året gick ordföranden och jag runt och synade alla lägenheterna för att fånga upp kunna åtgärda olika problem. Vi gick också runt och delade ut julgåvor till personalen och det var alltid trevligt.

Till filmen ”Tre dagar i buren” med Tore Skogman spelades några scener in i höghuset hösten 1963. En hel dags jobb resulterade i några minuters speltid i filmen.

För att stärka gemenskapen mellan medlemmarna började vi 1968 ordna supé med dans en gång om året. Vi hade vårfest på Ulriksdals Värdshus 1968 och på Hotell Getingen 1969. Höstfester ordnades på Järvagården 1970 och i Bagartorp 1971. SBG 2 hade julfest 1969. På den tiden höll man om varandra i dansen.

Den 1 mars 1969 blåste det orkanvindar och några takplåtar på höghuset blåste bort, så det var livsfarligt att vistas ute.

Vid ett tillfälle hösten 1969 blev vi plötsligt av med brännoljan till pannorna. Det visade sig att det gått hål i botten på tanken. En del olja läckte ut i Brunnsviken, så vi kom med i Tv-nyheterna. Jag kontaktade en professor i materiallära på KTH och han kom fram till att det hade blivit ett galvaniskt element mellan kopparskrot i jorden och en oskyddad del av tankplåten, varvid det blev ett hål i plåten. Försäkringsbolaget tog på sig kostnaderna efter diverse diskussioner. Ett invallningsskydd byggdes sedan runt tanken.

Det var ett intressant att arbeta som fastighetsförvaltare och man fick kontakt med många lika människor.

1975 tog ingenjör Per Alerup över Fastighetsförvaltningen på grund av att vi flyttade till Östergötland. Det är alltid roligt att återse Ritorp och se att föreningarna fungerar bra och att fastigheterna underhålls på utmärkt sätt.

En liten återblick på SGB 1 och 2 av Olle Nord. våren 2015. Våren 2018 avled Olle.