Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Innehållsförteckning

Viktiga telefonnummer & länkar

Hotar skada av svårare art, t.ex. vattenutströmning på grund av förstörd packning eller ett brustet rör, skall Du givetvis omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren, eller om skadan inträffar på icke arbetstid, kan någon inom styrelsen kontaktas. Namn på styrelsens ledamöter med telefonnummer finns på anslaget i porten.

Kan ingen av ovan nämnda anträffas och skadan är av sådan art att den måste åtgärdas omgående,se lista nedan för viktiga telefonnummer.

Teoge

 

Felparkering

 

Solna Vatten

 

El

 

Bredband

 

Hiss

 • Swish till SGB 1 för att betala för t ex gästlägenhet och bastu. Nr 123 527 53 59
  Ange lägenhetsnummer (det tresiffriga), vad som hyrts och när. Tex 152 Bastu 4 pers 3/6 eller 153 Gästlägenhet 3/4-5/4.
 • Ansökan om andrahandsuthyrning, blankett via Teoge: Blankett andrahandsuthyrning (PDF) 

Instruktioner för bokning av tvättstugor, bastu & uthyrningslägenhet.

Tvättstugor

Här kan varje lägenhet boka tre pass framåt dock max 12 pass i månaden.

Länk till regler för tvättstugorna

Gästlägenheten

Här kan varje lägenhet boka max sju dygn i följd. Dygnet gäller från klockan 12:30 till klockan 12:00 sista bokade dygnet.

OBS! Bokaren kommer att debiteras 200 kr per bokat dygn. Avbokning måste ske tre dygn före bokad tid för att slippa debitering. 

Länk till regler för gästlägenhet.

Bastu

Du får ej boka två pass i direkt följd.

OBS! Avgiften är 50 kr per pass. Läggs i kuvert enligt anvisning i bastun.

Länk till regler för bastun

Hur man bokar

​För att boka tvättstuga, bastu eller gästlägenhet måste man använda Aptus egen portal eller boka via din telefon.  

Vill man använda telefonen behöver man ha en app installerad på sin smartphone och/eller surfplatta.

 • Har du en gammal grön app måste du avinstallera denna innan du kan installera den nya röda appen (Nytt från 21 september 2022!)

 • Har du en enhet med Android, hämta och installera appen ”Aptus home” från Play Butik.

 • ​Har du en enhet med iOS (Apple), hämta och installera appen ”Aptus home” från App Store.

 

I Adressfältet, skriv in: http://aptus.sakerhetsintegrering.se/sgb1/AptusPortal

Vid ”Användarnamn och lösenord” måste du ange samma som du har för webbokning.

Användarnamn är ditt lägenhetsnummer* som anges med tre siffror; t ex  lägenhet nr 11 skriver 011. Lösenordet är ditt gamla lösenord. 

Saknar du uppgifter för inloggning så hjälper Patrick på Teoge dig med det. Byt gärna temporärt/ärvt lösenord mot ett du själv väljer, det görs via webbinloggningen.

*Lägenhetsnummer SGB1 är på formen 29101-0xxx / yyy går att hitta på kontrakt, avgiftsaviseringen och oftast på utsidan av dörr.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i källarna i samtliga låghus. Boende i höghuset tvättar i källaren Enköpingsvägen 19. Torkrum och mangelrum finns i anslutning till tvättstugorna. Tvättid bokas via bokningstavlor vid tvättstugorna alternativt via hemsidan www.sgb12.se eller Aptus-appen för mobilen.

Utförliga regler finns uppsatta i varje tvättstuga. Tvättstugorna kan endast användas under de tider som finns angivna. Detta för att inte störa andra boende. Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-BH. Lös bygel förstör tvättmaskinen vilket leder till dyra reparationer. Du ska städa efter dig.
Föreningarna ansvarar inte för plagg i tvättstugor och torkrum.
Våra tvättstugor är avsedda endast för boendes tvätt och får under inga omständigheter utgöra ”tvätteri” för icke boende och deras tvätt.

För vår gemensamma trivsel har vi enats om nedanstående tvättregler.
(SGB 1 stämma 2015-05-06 och därefter överenskommelse med SGB 2 styrelse.)

 • Tvättider är alla dagar mellan 07.00–22.00.
 • Tvättpass enligt bokningstavlan eller i Aptus-appen.
 • Torktiden är förskjuten 1 timme efter tvättiden.
 • Du får boka högst 3 tvättpass framåt i tiden dock max 12 tvättpass i månaden.
 • Har Du inte aktiverat Din bokning med Din passerbricka inom 30 minuter efter Din bokade tid är det fritt fram för andra att överta Din bokning.
 • Det är förbjudet att tvätta BH med byglar utan att använda tvättpåse.
 • Rengör alltid tvättstugan, torkrummet och de maskiner Du använt efter avslutad tvätt. Glöm inta att ta bort ludden i luddlådan, torktumlarna och på avfuktningsaggregatet i torkrummet.
 • Kontakta fastighetsskötaren vid fel eller oklarheter.

Gästlägenhet

På Regementsgatan 54 i källarplan har SGB 1 en gästlägenhet på 20 m² . Den är avsedd som en extra service åt bostadsrättsinnehavare inom SGB 1&2 och är tänkt för korttidsuthyrning.

​Djur och rökning är inte tillåtet i gästlägenheten.

​Hyresgäst har tillträde till lägenheten från kl 12.30 första dagen och till kl 12.00 sista dagen. Bostadsrättsinnehavaren som hyr lägenheten är ansvarig för såväl fasta som lösa inventarier.

​Där finns dusch och WC. Trinettenhet med kylskåp, diskbänk och spisplattor. TV, bord med stolar, en bäddsoffa och säng med kuddar och madrasser. Det finns sovplats för 4 personer. När du hyr lägenheten måste du ta med sängkläder och personliga hygienprodukter. Sänglinne, handdukar och annan förbrukningsmateriel, t ex WC-papper, ingår inte i hyran.

​Lägenheten bokas via bokningstavlor vid tvättstugor, webben eller app för SmartPhones, se mer här. 
Vid bokning av uthyrningslägenheten är anmälan bindande, dock kan avbokning ske 3 arbetsdagar före tillträdesdagen. Sker avbokning senare och ingen annan önskar hyra, debiteras fullt hyrespris.

​Bostadsrättinnehavaren är ansvarig för att lägenheten är städad vid frånträde. Kostnad för utebliven städning kommer att debiteras bostadsrättsinnehavaren,

Lägenheten hyrs bara ut via boende inom SGB 1 och SGB 2.

​Kostnad per dag fastställs av styrelsen för SGB 1. År 2019-01-01 var den 200 kr per dygn men kan justeras utan att Vi Runt Ritorp eller webb uppdateras. Kontrollera med förvaltare vid bokning vad aktuellt pris är. Betalning skall ske senast 10 dagar efter hyrning till SGB 1:s Swish nr. 123 527 53 59.
Ange namn, bokarens lägenhetsnummer* och dagarna det gäller. Ex Karl Andersson 152 160803-160806.

Not.
Har du svårt att betala till Swish kan du göra en banköverföring till:
SGB1 Handelsbanken Solna 6186 973 213 078.

*Lägenhetsnumret (3 siffror) ska stå på din lägenhetsdörr och kan också hittas på avgiftsavin. Det är de 3 sista siffrorna i objektsnumret som står på avgiftsavin, typ 2910x-0152.

Bastu

SGB 1 har en bastu i E-huset, ingång från gaveln Regementsgatan 54.
Den hyrs bara ut till boende inom SGB 1&2. Den bokas via bokningstavlor vid tvättstugor, webben eller app för SmartPhones, se mer här.
Din tagg ger tillträde till såväl källardörr som bastu under den bokade tiden.
​ 

​Basturegler 2020, Swish tillkom i april 2017

 • Bastutider alla dagar mellan 07.00–22.00. Bastupass enligt bokningstavlan.
 • Har du INTE påbörjat din bastutid inom 30 minuter är det fritt fram för andra att överta Din bokning.
 • Du får inte boka två pass direkt efter varandra.
 • Avgift är 20 kronor per person och pass, betalning se nedan.
 • Från och med 1 januari 2022 kommer priset att ändras till 50 kr per pass oavsett antalet deltagare.
 • Rökning är förbjudet.
 • Husdjur får inte medförs.
 • Glas och porslin får ej medföras.
 • Att bryta mot bastureglerna, kan innebära avstängning.
 • Städa ordentligt efter dig, glöm inte bubbelkaret och duschen.
 • Kontrollera att du inte har glömt något kvar.

 

 Vid fel eller oklarheter kontakta Styrelsen, Tack !

Betalning görs till SGB 1:s Swish nr. 123 527 53 59.

Ange namn, bokarens lägenhetsnummer*, antalet badare det gäller och datum. Tex. Karl Andersson 152 3st 160803.

Not. Du kan också betala genom att lägga pengarna i ett kuvert på vilket Du antecknar uppgifterna angivna ovan. Lägg kuvertet i avsedd låda.

* Lägenhetsnumret (3 siffror) står på din lägenhetsdörr.

Parkering & Förråd

SGB 1 & 2 har gemensam parkeringskö, hur kösystemet är utformat är angivet i Vi Runt Ritorp.

Här finns en länk till ett dokument du kan hämta hem, skriva ut och fylla i. Detta ger dig möjlighet att få parkeringsplats och extra förråd.
Lämna sen blanketten till Styrelsen i SGB 1 alt SGB 2 som vidaresänder den till den som fördelar objekten.

P-plats, förråd och garage

Tips: Fyll inte bara i den plats du helst vill ha, vissa platser är mycket populära och kan ha lång kö. Störst chans att få en parkering är p-platser utan el efter Regementsgatan 27-33, väljer du som har stått kort tid i kö en plats där finns sedan möjlighet längre fram att byta till en plats du hellre önskar.

Laddplatser för elbilar och laddhybrider

SGB 1 har 16 och SGB 2 har 6 laddplatser för elbilar och laddhybrider.  Beroende på vilken förenings laddplats du väljer gäller olika villkor. Om du väljer att hyra hos SGB 2 tillkommer moms. plus elförbrukningen. Laddplatserna är f n är endast avsedda för föreningarnas medlemmar.

Nytt avtal med har tecknats med Waybler och nya villkor gäller fr o med 2023-04-25. Berörda har fått besked.

Waybler har olika alternativ på nyttjandeavtal som hyresgästen kan välja efter behov. .

Fr och med 1 juli 2023 kommer p-platsavgiften att ändras/sänkas till 300 kr.

Vid SGB 1 styrelsemötet 2023-04-19 beslöts att en kWh skulle kosta 5 kr måndag till fredag mellan kl 0600-1000 och  1600-2100.

All övrig tid 3,5 kr kWh. Priserna kan komma att ändras beroende på elmarknaden.

De som idag hyr en plats där det finns en laddstolpe men inte har ett laddbart fordon fortsätter att betala samma pris som de har betalt tidigare. När den som hyr där går över till elbil eller laddhybrid så gäller det nya priset. De som har elbil eller laddhybrid har förtur till laddplats, befintlig hyrestagare utan elbil eller laddhybrid kan få annan plats utan laddstolpe, till samma pris som tidigare.

Vill du hyra en laddplats, kontakta Teoge.

Observera att det inte är tillåtet att ladda elbilar eller laddhybrider i motorvärmaruttagen som finns på andra platser. Den typen av uttag är inte dimensionerade för elbilsladdning, inte heller är kablage och avsäkring det.

Ordningsregler

Vi Runt Ritorp är ett häfte som innehåller Information för boende i SGB 1, inklusive ordningsregler och ansvarsfördelning.
Det ger även svar på många frågor som mäklare brukar ställa.

Häftet är i PDF-format och går att hämta här: Vi Runt Ritorp med ordningsregler.

Senast uppdaterad 2021-02-24.
Ordningsreglerna fastställda vid SGB 1 styrelsemöte 2021-02-18 

Förebygga Vattenskador

Vattenskador är ofta väldigt kostsamma både för föreningen och den boende. Största delen av den kostnaden står föreningens och den boendes försäkring för men självrisken kan bli hög speciellt för föreningen. Här är en snabb-guide som belyser sånt som kan vara bra att tänka på. 

https://lansforsakringar.se/stockholm/foretag/forsakring/forebygga-skador/guider-foretag/

Mer matnyttig info om SGB 1

Försäkring

Länk till kortversionen av försäkringsvillkoren 2016-01-01

För SGB 1 gäller: SGB 1 har infört ett gemensamt bostadsrättstillägg från och med 2016-01-01 enligt stämmobeslut 2015-05-06. Det innebär att du inte behöver ha med tillägget för bostadsrättslägenhet i din privata hemförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på http://allians.com/bostadsratterna samt mer info på http://www.soderbergpartners.se/bostadsratterna

 

Förbättring av skalskydd med elektroniskt Aptus-system

Den 12 november 2012 driftsattes systemet med taggar. Systemet har fungerat utmärkt sedan dess.

OBS! Dina gamla lägenhetsnycklar behövs fortfarande till vissa källarutrymmen.

2016 utökade SGB 1 sitt Aptus-system till trapphusdörrar mot källarplanen. I september 2017 utökades Aptus till Molok, våra underjordsbehållare för hushållssopor.
En stor anledning till denna investering är att vårt nuvarande fastighetssystem med nycklar är så gammalt att det inte längre går att beställa nya cylindrar till det och inte heller göra nya delningar.
Alternativet till elektroniskt låssystem är att köpa ett nytt nyckelbaserat fastighetssystem, kostnadsmässigt är det ungefär samma sak, med skillnaden att elektroniska systemet är mer flexibelt att växa i och har billigare underhållskostnader. Tex att kunna stänga av borttappade nyckelbrickor, jämför med borttappade nycklar där man skulle få byta ett antal cylindrar.

 

Bostadsrätterna, numera fristående från Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC

Bostadsrätterna var tidigare en del av SBC, men efter en uppdelning så är Bostadsrätterna numera en medlemsorganisation medan SBC är ett förvaltarbolag för bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar och är obundet och helt fristående från byggintressen.
SGB 1 och 2 är båda medlemmar i Bostadsrätterna.

SGB 1 har anlitat SBC:s jurister för några olika uppdrag men vi anlitar inte SBC för förvaltning.

Solna stad

Solnas hemsida med intressant och aktuell information om vårt närområde, solna.se

Tele 2 (ex ComHem) Nytt i april 2021

Kabel-tv leverantör åt både SGB 1 & 2.
Tele 2 (Comhems) kabel-tv-kunder har tillgång till ett grundutbud som inkluderar SVT1, SVT2, SVT24, barn & kunskapskanalen, TV3, TV4, TV4+, Kanal 5, TV4 Sport, MTV, TV6, TV8, Kanal 9, Comhem-kanalen samt ev. lokala kanaler. Grundutbudet ingår i hyran. Tele 2 (Comhem) erbjuder även bredband och IP-telefoni via sitt nät i våra hus.

Ownit

SGB 1 har tecknat gruppavtal med Ownit som ger boende i SGB 1 tillgång till 100/100 Mbit/s utan någon extra månadskostnad. Mot avgift erbjuder Ownit även snabbare bredband och sitt TV-utbud. Observera att SGB 2 ännu inte har gruppanslutning utan där kan de boende teckna bredbandsavtal med Comhem.

Hårsalong Salong Ulriksdal

Vår egen frisör med konkurrenskraftiga priser.

Enköpingsvägen 21, 170 66 Solna

Telefon mobil 073 664 41 50  (Tidsbokning)

Öppettider

Se anslag

Nattvandring

Vid årsmötet 2017-05-10 framkom att det finns en grupp som organiserar nattvandring i området. Länk till information och kontaktuppgifter.

Historik

SGB 1 intressanta/viktiga händelser sedan (1938) 1950 till 2023 samt med planerade arbeten och utförda 2024.
Lite fylligare info kan fås via den här länken och i årsredovisningarna.

Föreningsstämmor