Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Dokument skapat: 2017-04-10 och senaste uppdateringen är gjord 2023-05-04

SGB 1 intressanta/viktiga händelser sedan (1938) 1950 till 2022 samt med planerade arbeten och utförda 2023.


Lite fylligare info kan fås i länkarna nedan och i årsredovisningarna.

1938–1950

Redan 1938 kan man läsa att Försvarsmakten hyser betänkligheter mot att upplåta mark för bostadsbebyggelse. Man kan ana en viss framsynthet av att man ytterligare en gång skall bli utkörd av den växande staden. Dock är problemen med officerarnas bostäder under slutet av 1940-talet så stort att man känner sig tvingad att göra något åt saken.

1951

Den 23 oktober 1951 är det första protokollförda sammanträdet för att bilda SGB 1. Då antogs          

även preliminärt de första stadgarna för föreningen.  Överste C Crafoord valdes till ordförande.

1953

Vid ett konstituerande sammanträde den 20 april 1953 redogjorde ordförande i korta drag för avtalet mellan Solna stad och Kungl. Fortifikationsförvaltningen rörande Ritorpsområdet samt föreslog konstituering av Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1. Upprättat förslag till stadgar för föreningen hade godkänts av Kungl. Bostadsstyrelsen och Solna stad.

Man beslöt att bilda Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1.

Därefter följde en period med planering, upphandling, sökande av byggnadstillstånd och lånefinansiering.

1954

Den 5 januari 1954 registrerades Stockholms Garnisons bostadsrättsförening nr 1. att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus inom Solna stad.

1955

 • Den 1 juni 1955 tecknade entreprenadkontrakt med huvudentreprenör AB Bygg-Oleba och byggnadsarbetet påbörjades den 15 juni samma år.
 • Vid ett sammanträde den 21 /9 1955 anmäler Herr Unge att han vill bo kvar i huset mitt på gården i  Ritorpsområdet.
 • Den första verksamhetsberättelsen för SGB 1.
 • Tecknade borgen för ett bostadslån på 5 403 800 kr.

1956

 • I september 1956 var de första lägenheterna klara för inflyttning.
 • Redan då antog vi tvättmaskiner från Podab AB.
 • Olja köptes från Gulf.
 • I slutet av 1956 anställdes SGB 1 första fastighetsskötare.
 • Den 1 augusti 1956 uppmanades det verkställande utskottet (VU) att samla styrelsen inom SGB 1 för att bilda SGB 2. 
 • Den första lägenhetsförteckningen är daterad till den 7 juni 1956.

1957

 • Sommaren 1957 var det dags för trädgårdsplanering.

1958

 • Styrelsen kan tänka sig att ordna lekplats och för framtiden sköta denna, därest Solna stad iordningställer och bekostar parkeringsplatser på området i fråga, som stadens myndigheter finner erforderliga, att gaturenhållningen utsträcktes till sagda parkeringsplatser.

1959

 • Under 1959 hade man problem med renhållningen.

1960

 • 1960 försvann galoppbanan, som hade tillkommit 1919, från Ritorp och flyttades till Täby.

1961

 • Köptes en skrivmaskin.
 • April 1961 skrevs nyttjanderättsavtal med Solna stad beträffande tomt nr 4 kv.
 • Lekplatsen iordningsställdes.

1962

 • Beslutades om i dag (2017) befintlig asfaltering på gården.
 • Läckage i den utvändigt nedgrävda oljecisternen.

1963

 • Ny oljecistern sattes inomhus i pannrummet i höghuset.
 • Ommålning resp av utvändiga fönsterkarmar och fönsterbågar.
 • Asfaltering av gångbanorna utmed Enköpingsvägen och Ritorpsvägen. Nu är samtliga entréplaner och gångvägar asfalterade.
 • Lekplatsen har kompletteras med lekanordningar och stängsel.
 • Skyddsrummen har i iordningställts enligt myndigheternas föreskrifter.
 • Vissa tvättstugor har renoverats.
 • Låsbara utrymmen för cyklar har anordnats.

1964

 • Beslutades att avgifterna för tvätt skulle betalas till maskinisten.
 • Anskaffades central TV-antenn.
 • Tegeltaken reparerades.

1965

 • Nya parkeringsplatsen utmed Regementsgatan 27-33 klar.
 • Planterade den stora julgranen på gården framför Ritorps gård.

1966

 • 1966 hölls årsmötet i Ritorpsskolans skolbespisningslokal.
 • Ny central radio och TV-antenn som skulle klara de kommande kraven på färg-TV.
 • Ommålning av fönsterkarmar och balkonger.
 • Posten begärde att få höja gårdsplanen med 50 cm framför sin lastbrygga. 
 • 10 års jubileumsfest.
 • Ett förstorat foto över fastigheterna sattes upp i fastighetskontoret.

1967

 • Renovering och ommålning av fönster och balkongdörrar i höghuset Reg 56.
 • Piskbalkongen på höghuset fick tak.
 • En traktor inköptes

1968

 • 1968 är första gången man kan se vad årsavgiften är per kvadratmeter. 57:40  efter hyreshöjning med 1 kr per kvadratmeter.
 • Ommålning av källargångar och vissa tvättstugor.
 • Asfaltering vid höghuset Reg 56.
 • Oljeeldningspannorna renoverades.
 • Lekanordningar på lekplatsen reparerades.

1969

 • Föreningens flaggstång blåste ner.
 • 5 st nya tvättmaskiner av märket Wascomat  försedda med  myntmätare, ett torkskåp och 2 st (varm?)manglar inköptes.
 • Garantireparation av balkongplattorna , med svåra sprickor, har påbörjats.
 • Fast elinstallation vid lekplatsen avsedd för julgran.
 • Asfaltering av parkeringsplatserna vid Enk 19.
 • Centralantennen har moderniserats för mottagning av TV 2.

1970

 • 3 000 pannor inköptes för reparation av taken som den hårda vintern gott hårt åt.

1971

 • Befintliga soptunnor byttes mot sopsäckar. En nytt låssystem infördes.
 • Moderniserad centralantenn till TV med kanal 4 o 10.
 • En additionsmaskin av typ Facit 1218 samt en begagnad räknesnurra inköptes.

1972

 • Skyddsgaller monterades för källarfönstren till några av hyresgästerna samt föreningens fastighetskontor.
 • Ett antal lägenhetsinbrott har förekommit och intresset för att installera polislås undersöktes.
 • Solna industriverk har meddelat att besked fjärrvärme till Ritorp bör kunna lämnas nästa år. Föreningen erbjöds att hyra en värmepanna i väntan på fjärrvärmen.
 • Föreningen beslöt att köpa en ny panna.
 • Tomträttsavgälden höjdes från 27 400 kr till 57 000 kr/år
 • ICA-butiken sade upp hyresavtalet.

1973

 • Förslaget på att göra Regementsgatan till en återvändsgata i samband med en ny sträckning av Frösundaleden. Styrelsen lyckades få kommunen att ändra sträckningen av Frösundaleden.
 • Nya oljeeldade värmepannor installerades med termograf.
 • Utrustning för avloppsrensning inköpt.
 • Apotekslokalen målades om.

1974

 • Ommålningsarbeten.
 • Ny lekutrustning till lekplatsen.

1975

 • Fortsatt ommålning.
 • Nytt plåttak på höghuset.                                     Tak
 • Gjorde om lekplatsen på tomt nr 4.

1976

 • Fortsatt ommålning.

1977

 • Bokföringsbyrå anlitad
 • Ett antal träd fälldes på insidan av Ritorpsvägen och på utsidan av Regementsgatan.

1978

 • Normalt underhållsarbete samt planering av planteringsarbete på tomten
 • Översyn och reparation av samtliga tak                  Tak
 • Utbyte av hängrännor och stuprör
 • Målning av källargångar

1979

 • Den 25 november utsattes Postlokalen för rånförsök.
 • De första ordningsreglerna är daterade 1979-12-01.
 • Genomfördes stamspolning i samtliga hus.                       Stamspolning.

1980

 • Inköp av åkgräsklippare, snöslunga o kompressor.
 • Automatisk telefonsvarare.
 • Traktorn från 1967 såldes.
 • Stigande oljepriser – undersöka fjärrvärme.
 • Samråd med Ritorpsgården angående flagga och flaggstång
 • Med anledning av att två glasrutor i affärslokalen gått sönder, sannolikt på grund av stenskott lovade Solna kommun att sätta upp ett skyddsstaket.   

1981

 • Beslut om att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät.
 • SGB 1 o 2 ansluter sig till Fastigheternas förhandlingsorganisation.
 • Bokföringen övergår till förvaltaren.

1982

 • 1982 antogs nya stadgar för SGB 1 och 2.
 • Fjärrvärme installerades.                                      Fjärrvärme
 • Nya värmeaggregat i tvättstugorna.
 • Målning av trappuppgångar.

1983

 • Bytt hängrännor.
 • Vi Runt Ritorp ges ut.

1984

 • Löpande underhåll.
 • Samtliga fönster byts till 3-glas.

1985

 • Anslutna till Sveriges Kooperativa och allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation. (KAB)

1986

 • Stamrensning.
 • Postlokalen helrenoverad till ny hyresgäst.
 • Begagnad traktor inköpt.
 • Tilläggsisolering av vindbjälklagret.
 • Polettbetalning till tvättmaskinerna avskaffas.
 • P-el platser utökas.
 • En lekplats tas bort.

1987

 • Bytt garageport i storgaraget.
 • Renovering av stödmur.
 • Anslutna till Televerkets kabel-TV-nät.

1988

 • Personalrum iordningställt genom ombyggnad av handtvättstuga Reg 54.

1989

 • Bytt låssystem.                                                       Lås
 • Installerat fler torktumlare.

1990

 • Större renovering av hissen.

1991

 • Balkong och fasadrenovering av samtliga hus.                                      Fasad +balkong

1992

 • Nya träpaneler på garageportar och 2 källardörrar.
 • Planterat om/bytt buskar i rabatten mot P-platsen Enkp 19.
 • Viss asfaltering.

1993

 • Löpande underhåll

1994

 • Själva skriva ut hyresavier.
 • Monterat galler på källarfönster.
 • Påbörjat målning i allmänna utrymmen och källargångar.
 • Upprättat en underhållsplan på 20 år.

1995

 • Löpande underhåll

1996

 • 40-årsjubeleum

1997

 • Asfaltering av gång- och kör-ytor.                     Asfalt
 • Ny flaggstång.
 • Ny stödmur vid gaveln Reg 54.
 • Vattenbesparande åtgärder.
 • Reparation av murade skorstenar.

1998

 • Nya ritningar på samtliga hus.
 • Extra stämma angående stambyte.
 • Lägenhetsnummer på samtliga lägenhetsdörrar.
 • Nytt staket mot P-platser nr 58-66 längs lekplatsen mot Reg,

1999

 • Stambyte.  Samtliga badrum helkaklade.                                                   Stambyte
 • Byte av avlopp och kallvattenserviser Ri 7 o Reg 46 = alla tre nu utförda med PEM-rör.
 • Byggt gästlägenhet i Reg 54.

2000

 • Samtliga källargaveldörrar bytta mot inbrottsförstärkta ståldörrar + 9 dörrar i Reg 56 inbrottsförstärkta.
 • Dagvattenbrunnar utanför Reg 50 o 54 utbytta.
 • Fastighetscentralen för elstyrning av portar och källare samt trapphusbelysning bytta i Ri 1-5 o Enk 19 a-c.
 • Matkällare Enk byggts om till förråd för att ge plats till ny Exp.

2001

 • Ny Fastighetsexp klar.
 • Friköp av tomtmarken till 7,83 miljoner kr.                           Friköpt tomt
 • Tätning av skorstenar
 • Värmekulvert mellan Enk till Ri 11 grävts upp – nya rör
 • Ri 7-13 baksida anslutna till ny dagvattenledning.
 • Ri 5 och 13 baksida anslutna till ny dagvattenledning
 • Bytt Fastighetscentralen för elstyrning belysning i källare och trapphus Reg 46-54.

2002

 • Nya rör för värme och varmvatten i kulverten mellan Reg 56-54.
 • Nya P-skyltar för att möjliggöra P-bot.
 • Bytt värmeväxlare i värmecentralen Regementsgatan 56

2003

 • Löpande underhåll.

2004

 • Buller o värmedämpande fönster monterade på tre sidor av höghuset, fasaden enk 19 a-c och gaveln Ri 13. Bekostat av Vägverket.
 • Friskluftventiler ovan fönster i samtliga lgh. Nya termostater och luftfilter.
 • Renovering av tvättstugor och nya maskiner i tre hus. Fortsatt renovering av  tvättstugor i kvarvarande hus.                                                                       Tvättstugor
 • Byggde Bastu i Reg 54.                                                              Bastu
 • Införde pappersåtervinning och stängde gropsoprummet.
 • ComHem uppgraderad kabel och TV-nät = 2 operatörer att välja på. ComHem och bredbandsbolaget.
 • Trädbeskäring över hela området.

2005

 • Kontrakt Klippettan
 • Kontrakt Access AB angående antenn på taket Reg 56
 • Stängde grovsoprummet Ri 5
 • Färdigställde tvättstugor och bastu

2006

 • 50 årsfest.
 • Bytte sopdenkasten mot 4 Moloker på gården.
 • Högtryckspolning av kulvertarna i källargångarna.
 • OVK-besiktning – Nya lagkrav.
 • Bytt samtliga frånluftsventiler.
 • Troligen byggdes MC-garaget i storgaraget innan storgaraget målades.

2007

 • Revidering av Vi Runt Ritorp. Nya stadgar.
 • Målning av källargångar och storgaraget.
 • Nya fjärravläsningsmätare av vattenfall.
 • Dränering dagvatten Ri 1-5 baksida.                         

2008

 • Förnyat lekutrustning på lekplatsen.
 • Nya entréportar samt underhållsmålning av entrétaken.
 • PCB inventering-OK
 • Radon-mätning-OK
 • OVK godkänd i låghusen.

2009

 • Nytt lägenhetsregister.
 • Energideklaration.
 • Nya lysrörsarmaturer Reg 56.
 • Elcentralen ombyggd.
 • Startat hemsida www.sgb12.se

2010

 • 2 fasta utomhusgrillar.
 • Tilläggsisolering i låghusen.
 • Stamspolning i kök och badrum samtliga lägenheter.
 • Nya tvättmaskiner i alla tvättstugor.                                                   Tvättmaskiner
 • Tagit bort alla (nästan) matförråd.
 • Hissen ombyggd enligt ny lag.

2011

 • Sotning och brandskyddkontroll utfört på öppna spisar i omr.
 • Självrensande silar på samtliga stuprör.
 • Värmekabel i Takrännor och stuprör i Reg 56.
 • Fortsatt dörrbyte i källarna.
 • Dokumentation på befintlig ventilation i Reg 56.
 • F d postlokal ombyggd till lägenhet nr 151.                                                      Lgh 151
 • Vi Runt Ritorp reviderad och utgiven till samtliga.

2012

 • Beställning av Aptus låssystem för skalskyddet samt bokning av tvättstugor, bastu och gästlägenhet.                                                                                                             Aptus
 • Nyttjanderättavtal P-plats och garage.
 • Målning av trapphus, Bastu och gästlägenhet.
 • Ledarmaturer i trapphusen i låghusen.

2013

 • Nytt taktegel på låghusen samt ommålning av plåttaket på höghuset.                    Tak
 • Trädansning längs Regementsgatan.
 • Byte av avloppsrör i storgaraget.
 • Övergång till datasystemet Hogia Fastighet.
 • Vattenbehandlingsutrustning från firman Bauer.
 • OVK godkänd i 56:an

2014

 • Aptus-systemet klart.
 • Anlitade UK-park. = nya P-skyltar.
 • Stort vatten läckager mellan Ri 5-7
 • nytt staket – buskarna bort längs p-platsen vid lekplatsen.
 • Sa upp avtalet med pappersåtervinning. Återvinningsstation via kommunen vid Regementsgatan.
 • Stamspolning i alla lägenheter och övriga utrymmen.
 • Nytt bastureglage
 • Hogia Fastighet fungerar fullt ut.
 • Värmesystem kontroll o finjustering.
 • Reviderat ordningsreglerna i Vi Runt Ritorp.

2015

 • Nya stadgar.
 • Upphandling av extern fastighetsförvaltning med administrativ och ekonomisk förvaltning. TEOGE fick uppdraget                                                            
 • Bytt alla 19 garageportarna från gammal portöppning till takhissöppning med fjärrkontroll. 
 • Nödbelysning installerades i källaren Reg 56.
 • Fågelavvisare uppsatt på samtliga balkongtak högst upp.
 • Tog bort trädet vid Reg 56.
 • Nytt Gunnebostaket längs P-platserna Regementsgatan.
 • Satt upp Privatområdesskyltar.
 • Målat om samtliga fönsterbleck,
 • Bytt hydrofor i pannrummet samt en cirkulationspump som ombesörjer Ri 1-5.
 • Satt öppningstryckknappar i samtliga entréer,
 • Satt upp trappräcke i lilla trappan mellan Reg 56 o Enk
 • Lagat alla trasiga trappsteg.
 • RETEK flyttade in under hösten.

2016

 • Infört gemensamt bostadsrättstillägg. Boende behåller sin egen hemförsäkring men behöver inte teckna eget bostadsrättstillägg.                                                  Bostadsrättstillägg
 • Infört avgift för andrahandsuthyrning
 • Hamlat träden i allén
 • Bytt dräneringspump i gamla pannrummet
 • SGB 60-års jubileum, firades den 11 juli
 • Förvaltare Jarlis gick i pension och förvaltningsbolaget Teoge anlitades            Teoge
 • Ny julbelysning i stora granen samt nya julljusslingor i flaggstången på lekplatsen
 • Beslutade att införa gruppanslutning av bredband i februari 2017
 • Protokollförd besiktning av lekplatsen utförd av MJ Contractor AB
 • Vårstädningen utfördes 9 april medan höst städningen fick ställas in pga snöoväder.
 • UK parkeringsbolag togs över av Estate parkering.

2017                                                                                       

 • Införde gruppanslutning av bredband februari 2017. Bredbandsbolaget togs över av Ownit.
 • Utbyggnad av elektroniska låssystemet Aptus till trapphusdörrar och ett antal andra källardörrar samt sopkärlen Molok.
 • Påbörjat upprustning av lekplatsen enligt besiktningsprotokoll
 • Påbörjat dränering av dagvattensystemet.  Åtgärdat utanför garagen i dec 2017 och påbörjat hela baksidan av Reg 46-54  med fortsättning  jan 2018.                                           Dränering             
 • Kompletterat radonmätningar
 • Sett över belysningen utomhus. Satt upp ny belysning längs gångvägen mellan Ri 7-13 och lekplatsen.
 • Rustat upp gästlägenheten samt bytt kylskåp.
 • Infört nödbelysning i Storgaraget
 • Stadegeändring

 2018

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska genomföras under året Klar 2018 i maj men ej godkänd. Ny mätning planerad till i början av 2019.
 • Genomfört dränering av dagvattensystemet insidan av Regementsgatan.
 • Infört laddplatser för el-bilar. laddplatserna klara. Elmätarna återstår.  
 • Införa gemensam el enligt stämmobeslut 2017. Arbete pågår. Planeras bli klart under 2019.
 • Rustat upp lekplatsen med delvis ny lekutrustning och säkra lekytor.
 • Sätta upp en ledstång i slänten mellan husen Ri 5 och Ri 7. Klart
 • Brandsläckare placerade i samtliga tvättstugor samt i bastun och gästlägenheten.
 • Spolat avloppsstammarna  Reg 56.
 • Satt upp en ledstång i slänten mellan   Ri 5 och Ri 7.
 • Satt upp en ledstång i trappan mellan Reg 54 och Reg 56.
 • Nya torktumlare i tvättstugorna på Enk 19c, Ri 3 och 1 st på Reg 52.
 • Satt upp molok för hushållsavfall på insidan av Reg 46-54.
 • Infört  GDPR (General Data Protektion Regulation) enligt EU-lag från 25 maj 2018 och i samband med det tecknat nya avtal med Teoge och andra underleverantörer.                                                                                       

 2019

 • Arbetat för att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd.
  Arbeten i lägenheter, ny tilluft monteras.
 • Arbetat för att få Radonvärdena godkända.
 • Laddstolpar på p-plats nr 56-70 år inkopplade.
 • Fortsätt processen att införa gemensam el. Stämmobeslut 2017. Fortsätter under januari 2020.
 • Fortsatt arbetet med att se över brandsäkerheten i samtliga hus.
 • Köpt nya torktumlare, klart i alla tvättstugor februari 2019.
 • Utökat belysningen i trädgården
 • Renoverat  Bastun i samverkan med SGB 2. Klart i juni 2019
 • Startat en matavfallsmolok på försök den 15 mars 2019.
 • Ny TV i gästlägenheten
 • Bytt till P-vaktbolag Addicci 2019-07-01

 2020

 • Arbetet med att införa gemensam el (IMD) avslutades 6 maj                                  IMD
 • Monterat solceller på taken enligt beslut vid Extra stämma 12 februari. Solcellsbidrag är beviljat. arbetet klart december.                                                                                                            Solceller
 • Filmat övriga (Regementsgatans dränering klar) dagvattenledningar för kontroll av status. Genomfört i januari.
 • Drenerringsarbetet på insidan av Ritorpsvägen som visat sig nödvändigt vid filmningen. Klart i juni
 • Fortsatt arbetet med att slutföra arbetet med brandsäkerhet.
 • Fortsatt arbetet med att få Radonvärdena godkända.
 • Fortsatt arbetet med att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd.
 • Utökad  utomhusbelysning  på gångvägarna. Klart i juni
 • Spolat avloppsstammarna i samtliga låghus. Klar i februari
 • Nya tvättmaskiner i samtliga tvättstugor. Klart i december                             Tvättmaskiner

 2021

 • Fortsatt arbetet med att slutföra arbetet med brandsäkerhet i samband med byte av belysningen i källare och trapphus i låghusen. Nödutrymmningsskyltar är uppsatta i höghuset, Enköpingsvägen och Regementsgatan under sommaren och hösten.
 • Lagat golvet på piskbalkongen i höghuset.
 • Stängt matavfallsmoloken i april p g a Solna Stads nya soptaxa.
 • Slutbesiktning av solcellerna genomfördes den 7 september                                                           Solceller
 • Parkeringsplatserna längs lekplatsen nyasfalterades i augusti efter Vattenfalls grävningar  
 • Fällde den stora granen framför Ritorps gård samt hamlade askarna i alléerna under september.          Stora granen
 • Hamlade (beskar) alla träden (askarna) på Regementsgatan samt insidan av Ritrorpsvägen under september.
2022
 • 22-01-28 driftsattes Microgrid. Det innebär att nu kan samtliga hus i föreningen fördela solcells-elen mellan husen.
 • Solcellsanläggningen helt klar 23 mars.                                                                Solceller
 • Dränerat på utsidan av Enköpingsvägen. Klart 28 juni.                                         Dränering
 • Nödutrymmningsskyltar är uppsatta Ritorpsvägen under januari. Nu är samtliga husen klara.
 • I samtliga källare och trappuppgångar har belysningsknapparna bytts ut till  ljudsensorer. Klart i februari. 
 • Hamlat lindallén vid Lekplatsen och linden på övre grillplatsen.
 • Ansade alla stora buskar och träd vid Regementsgatan 48  under februari.
 • Separerat hemsidan från SGB 2. Ny adress www.sgb1.se                              Hemsidan
 • separerat låssystem Aptus från SGB 2. Klart 20 juli.                                        Aptus
 • I april tecknades ett nytt avtal med bredbandsbolaget Ownit som innebär att SGB 1 fick en lägre kostnad och högre hastighet i nätet.
 • Bytte cirkulationspump i värmecentralen Regementsgatan 56 den 21 mars        VärmeC
 • Börjat se över skyddsrummen. Kompetterat viss utrustning samt satt upp omkopplingsmöjlighetet mellan fast belysning och ljudcensor.                                                               Skyddsrum
 • Stamspolning i höghuset Reg 56 plus alla källare, tvättstugor och dagvattenbrunnar utomhus 12 –16 september.                                                                                                            Stamspolning
 • Mobilstationen på taket byttes från 4G- till 5G-utrustning i november.
 • Återställande av vår tomt efter Vattenfalls arbete med att förstärka elnätet inom Stockholmsområdet. Slutbesiktning återstår.
 • Hissen – Bytt styrdator, kontakter och bromsmotstånd den 13 december.                 Hissen

2023

 • Målat om taket på Regementsgatan 56 under sommaren.
 • Fortsatt färdigställa skyddsrummen. Satt in el-uttag och kompletterat viss utrustning.
 • Satt in firman ”värmesmarts”  sensorer i ett visst antal lägenheter för att få en jämnare och värmesparande värme i samtliga lägenheter.  Klart i mars.
 • Åtgärda alla trasiga låsanordningar i samtliga fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter, påbörjat i mars och pågick resten av året.
 • Relinat dagvattenrören mellan Enköpingsvägen 19 C och Regementsgatan 54.
 • genomfört lagstadgad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter i mars. OVK och Radonvärden godkända.
 • Alla tvättstugor fick nya tvättvagnar i mars.
 • Laddstolparna. Bytte leverantör från InCharge till Waybler 25 april.
 • Bytt till ledlampor med ljudstyrning i storgaraget och satt in nya el-utag i MC-garaget under februari.
 • Sotat och kontrollerat alla öppna spisar under våren.
 • Besiktigat alla balkonger och fasader under september. Beräknas hålla cirka 15 år framåt.
 • Bytt trädgårdsentreprenad från Hessling och Lilja (pensionsavgång) till CraftTech under hösten.
 • Fotobesiktigade avloppsrör.
 • Upptäckte läckage på svartvattenröret (avloppsröret) från höghuset på Regemensgatan 56 under sommaren. Grävarbetet påbörjades i oktober. Under arbetets gång upptäcktes fler allvarliga brister.
 • En sopbil slog i väggen, högt upp på hörnet av insidan på Enköpingsvägen vid nedgången till SGB 1 kontor, med sin kran. En stor genomgående spricka uppstod i lägenheten på andra våningen. Skadan lagades i oktober.
 • Den sedan 2021 pågående tvisten angående olovlig ombyggnad på Ritorpsvägen avslutades i december med förlikning.

Planerade och genomförda åtgärder för 2024

 • Fortsätta färdigställa skyddsrummen
 • Åtgärda alla trasiga låsanordningar i samtliga fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter, påbörjat i mars 2023 klar i februari.
 • Upptäckte läckage på svartvattenröret (avloppsröret) från höghuset på Regemensgatan 56 under sommaren2023. Grävarbetet påbörjades i oktober 2023. Under arbetets gång upptäcktes fler allvarliga brister.  Avloppsrören under SGB 1 kontor måste bytas. Taket till den gamla kolkällaren höll på att vittra sönder. Taket utgör marken till parkeringsplatserna vid Regementsgatan 56. Taket måste förstärkas rejält så att inte bilarna på parkeringsplatserna ovanpå taket riskerar trilla ner i kolkällaren.
 • Renoverade SGB 1 kontor i samband med att golvet måste brytas upp under  januari. Klart i februari.
Förvaltare SGB 1 och 2 

Olle Nord 1960-1975

Lennart Svensson 1975 ? 1980—1988

Sune Rindsjö 1988—1989

Claes Kjellberg 1989—1993

Rune Törnblom 1993—1998

Stefan Holmgren 1998—2003

Jarlis Jarlheden 2003—2016-06-30

Förvaltningsföretaget TEOGE 2016-07-01–

Maskinist/fastighetsskötare SGB 1och 2

Maskinist Rolf Carlsson 1960–1970-01-26

Einar Uhlander anställdes 1970-05-01—1972

Fastighetsskötare Karl-Erik Eriksson 1972—1979

Conny Eklund 1979—1982

Evert Roos 1982—1989

Lars Eriksson 1989—1991

Nils (Nisse) Olsson 1991—1997

Raimo Kujanpää 1997—1999?

Ordförande SGB 1

Öv Crafoord. Grundare och Ordf 1951-1963.

Kamrer Lennart Svensson ordf 1964—1975   L S slutade som ordf och blev förvaltare. Uppgifterna något oklara.

L Svensson 1976—1978 Dubbelfunktion?

L Hörnfeldt 1979—1980

Mary Ericsson 1981—1986

Björn Mattsson 1987–1990

Rune Flygg 1991–2000

Lennart Gahm 2001 –2021

Andres Bonilla 2021–

Ordförande SGB 2

Ström

Anders Gellner

Dan Samuelsson –2016

Birgitta Gellner 2017–2018

 Ola Winell 2018–