Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Viktiga telefonnummer & länkar

Hotar skada av svårare art, t.ex. vattenutströmning på grund av förstörd packning eller ett brustet rör, skall Du givetvis omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren, eller om skadan inträffar på icke arbetstid, kan någon inom styrelsen kontaktas. Namn på styrelsens ledamöter med telefonnummer finns på anslaget i porten.

Kan ingen av ovan nämnda anträffas och skadan är av sådan art att den måste åtgärdas omgående,se lista nedan för viktiga telefonnummer.

Teoge

 

Felparkering

 

Solna Vatten

 

El

 

Bredband

 

Hiss

  • Swish till SGB 1 för att betala för t ex gästlägenhet och bastu. Nr 123 527 53 59
    Ange lägenhetsnummer (det tresiffriga), vad som hyrts och när. Tex 152 Bastu 4 pers 3/6 eller 153 Gästlägenhet 3/4-5/4.
  • Ansökan om andrahandsuthyrning, blankett via Teoge: Blankett andrahandsuthyrning (PDF)