Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1

Vintern håller i sig, men dagarna blir längre. Trots att vår nya snöröjningsentreprenör har gjort ett bra arbete och har mycket att göra med all snö och is som blir när temperaturen skiftar snabbt, så se upp för hala gångvägar!

Dessvärre ökar kostnaderna för föreningen kraftigt så vi blir tvungna höja avgiften.

Bland annat beräknas kostnaderna öka med:

 • räntor ca 128 000 kr,
 • vatten/avlopp 83 000 kr,
 • snöröjning 74 000 kr,
 • sophämtning 71 000 kr,
 • elöverföringsavgifter och elskatt 67 000 kr, fjärrvärme 62 000 kr,
 • trädgård 30 000 kr och förvaltning 19 000 kr.

Avgiften höjs från 1/4 2024 till 700 kr/kvm och år för att få budgeten i balans. Det innebär en ökad månadskostnad med ungefär (beroende på storlek) 170 kr/månad för 1 rum, 320 kr/månad för 2 rum, 420 kr/månad för 3 rum och 512 kr/månad för 4 rum.

Priset på p-platser och garage höjs från 1/4 2024 till:

 • P-plats utan el: 270 kr/mån,
 • P-plats med el för motorvärmare: 350 kr/mån, Laddplats för elbil: 400 kr/mån
 • Plats i storgaraget: 500 kr/mån,
 • MCgarageplats 200 kr/mån.
 • Garagebox: 420 kr/kvm och år.

Det har varit flera stopp i köksavloppen på grund av fettansamlingar i rören. Därför görs stamspolning i låghusen inom kort, då det blir billigare att göra rent alla rör på en gång i stället för att beställa hit spolbil vid varje stopp. Stamspolningen var planerad till nästa år (vart 5:e år), men nu får vi ta kostnaden ca 120 000 kr i år. Torka alltid ur stekpannor med papper och kasta i soporna! Inget fett får spolas ner i avloppen! Det är förbjudet enligt lagen som började gälla från 1/1 2024.

Den obligatoriska matavfallsinsamlingen fick en dålig start, när hämtningen efter snöfall uteblev första veckan och kärlen blev överfulla. Det var imponerande att se att så många engagerat sig och separerar matavfallet. Det minskar sopkostnaden då matavfallet hämtas gratis, medan vi får betala kilopris på det som slängs i molokarna för restavfall.

Fler papperspåsar finns att hämta i bokhyllorna i låghusens källare och höghusets entré. Där finns också ”startkit” för den som inte hämtade det vid årsskiftet. Om det någon gång är fullt i matavfallskärlet och du inte hinner kasta din påse i någon av de andra matavfallskärlen, kasta i moloken! Ställ aldrig bredvid, så fåglar sprider ut avfallet.

Boende på Regementsgatan 46 – 54 uppmanas i första hand använda matavfallsmoloken utanför Regementsgatan 48, då denna har mycket större volym än övriga matavfallskärl. Matavfallsmoloken öppnas med tag-läsaren på stora moloken och kan med fördel användas även av övriga boende.

Flertalet av parkeringsplatserna nr 19 – 27 mellan Regementsgatan 54 och 56 kommer tyvärr att vara avstängda till våren, då kyla och snö fått arbetet att avstanna. Grävmaskinen och delar av avspärrningen ska tas bort tills det går att slutföra arbetena och asfaltera.

För mer aktuell information, se www.sgb1.se/aktuellt.

Styrelsen vill önska er en härlig vinter! / Styrelsen

Stockholms Garnisons BRF Nr. 1 | info@sgb12.se | www.sgb1.se | Förvaltningsbolag: Teoge | info@teoge.se | 08-410 828 50

Infoblad

Infoblad januari 2024

Vintern håller i sig, men dagarna blir längre. Trots att vår nya snöröjningsentreprenör har gjort ett bra arbete och har mycket att göra med all snö och is som blir när temperaturen skiftar snabbt, så se upp för hala gångvägar!

Läs mer »
Information

Nya avfallsregler inför 2024

Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall och Solna stad tar över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsägare i Solna kommer därmed att påverkas av förändringarna.

Läs mer »