Regementsgatan 56, 170 66 Solna

Aktuellt

Blompottorna

Vi var 5 st medlemmar från föreningen som planterade. På 1,5 timme var alla växter i jord. Stort tack för insatsen och glöm inte att hjälpa till att vattna framför just er port så de hålls fina hela sommaren.

Information

Kallelse till Årstämma 2024

Tidpunkt: Onsdagen den 22 maj 2024 klockan 19.00 Kaffe, smörgås och bulle serveras från kl 18.30
Plats: Ulriksdals Idrottsplats, Kolonnvägen 24B, ishall 2, 1tr.
(Hiss finns)

Infoblad

Infoblad mars 2024

Snart har första kvartalet passerat av 2024 och våren är i antågande. Vinterjackan får hänga med ett tag till, men man kan njuta av solen och att dagarna blir längre o ljusare.

Infoblad

Infoblad januari 2024

Vintern håller i sig, men dagarna blir längre. Trots att vår nya snöröjningsentreprenör har gjort ett bra arbete och har mycket att göra med all snö och is som blir när temperaturen skiftar snabbt, så se upp för hala gångvägar!

Aktuellt

Nu startar vi upp med att sortera matavfall

Använd matavfall endast i de bruna pappåsarna och släng dem i en av de 3 bruna kärlen som är stående bredvid hushållavfallsmoloken.

Tömning sker varje vecka.

Information

Nya avfallsregler inför 2024

Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall och Solna stad tar över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsägare i Solna kommer därmed att påverkas av förändringarna.

Bestämda styrelsemöten: Den 11 juni.

Ärenden (t. ex.ansökan om ombyggnad eller andrahandsuthyrning) som ni behöver styrelsebeslut på måste lämnas in en vecka före det styrelsemöte ni vill ha ert ärende behandlat.

Senaste stämman genomfördes den 22maj 2024.

Tack alla som kom!

Stämmohandlingar från tidigare år finns här under  rubriken Föreningsstämmor

E-Faktura kan användas för SGB1:s månadsavgift via Teoge. Anmäl er via er internetbank, sök efter Teoge.

Vår fastighetsskötare:

Vi Runt Ritorp.

Senaste versionen av SGB 1:s informationshäfte.

Skriften svarar på de flesta av era frågor kring ert boende i föreningen.

SGB1 stadgar

Stadgarna beslutades på extra stämma 2 mars 2017 och ordinarie stämma 10 maj 2017.

Stadgarna godkända av Bolagsverket 2017-08-15.

Styrelse

Ordinarie ledamöter  
OrdförandeAndres BonillaRegementsgatan 52
Vice ordförandeKari SvenssonRegementsgatan 56
SekreterareGunnar HallénRitorpsvägen 1
TrädgårdsansvarigLisbeth KarlssonEnköpingsvägen 19A
Kassör, handkassaOla Juhlin-DannfeldtEnköpingsvägen 19A
Suppleanter  
 Mimmi AlladinRitorpsvägen 5
 Anders NygårdRitorpsvägen 13
 Niklas HöglundRitorpsvägen 13
 Johan EhrensvärdEnköpingsvägen 19B
 Eric GillnerRegementsgatan 52

Valberedning

Sammankallande
Kalle Brunnstedt 079-339 41 78 Regementsgatan 56
Övriga
Mattias Nyberg Enköpingsvägen 19 A
Tomas Löfgren Ritorpsvägen 7

Är du själv intresserad eller vet du någon annan inom föreningen som är intresserad av att deltaga i föreningens arbete?

Kontakta då någon i valberedningen eller i styrelsen.​ Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Den sammanträder vanligen en kväll i månaden, plus ett antal möten i mindre arbetsgrupper.
Det är styrelsen som beslutar om löpande underhåll, avgifter, föreningens räkenskaper etc.

Vi har även en vald extern revisorer och internrevisor samt internrevisorsuppleant